پیچ SAMFIX 2.5 نوک تیز

پیچ 2.5 سامفیکس بهترین پیچ پانل در نوع خود و با کیفیت بسیار 

مطلوب در بازار عرضه گشته و توانسته نظر بسیاری از نصابان به 

خود جلب کند ، پیچ پانل 2.5 سامفیکس نوک تیز با قیمت بسیار

مناسب و یکی از ارزانترین پیچ ها در بازار میباشد ، از نظر مطلوب

بودن جنس از کیفیت از صد در صد میتوان هشتاد درصد رضایت

جنس را  تضمین کرد .