نوار درزگیر 90 متری (TAPE)

نوار درزگیر هاسل جهت مسلح کردن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه استفاده می شود. زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند ، به علت این اختلاف، ترکی نا منظم و قابل رویت در فصل مشترک آنها ایجاد می شود. برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی ، در محل هایی که ساختارهای کناف و بنایی به یکدیگر می رسند، از نوار چسب جداکننده استفاده می شود.بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار ، درزی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد .

مشخصات کلی

  • وزن : 318 گرم
  • نوع کاربری : جهت مسلح کردن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه
  • نوع بسته‌بندی : حلقه‌ای
  • نوع کاربرد : درزگیر
  • سایر توضیحات : نوار درزگیر کناف
  • جهت مسلح کردن محل درز
  • جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه