دیوار گچی پیش ساخته

دیوار گچی پیش ساخته

دیوار گچی پیش ساخته به گچبرگ یا پانل های گچی گفته میشود که در کارخانه با استفاده از مخلوط آب و گچ ساخته میشود، همچنین برای افزایش مقاومت آنها ممکن است در ساخت آنها از الیاف پرکننده یا سنگ دانه های هم استفاده کنند که علاوه بر افزایش مقاومت در آنها باعث سبک تر شدن سازه نیز خواهد شد.

پانل گچی دارای شکل مکعب مستطیلی شکل است که به صورت صاف و یک اندازه ساخته شده است که میتوان آنها با به صورت موازی در کنارهم قرار داد و یک دیوار جدا کننده سبک ساخت، برای متصل کردن بلوک های گچی باید از چسب مخصوصی استفاده کرد از مخلوطی از گچ ساخته شده است و پس از متصل کردن بلوک ها و خشک شدن به رنگ خود پانل گچی خواهد شد.

همچنین گچ برگ پیش ساخته قابلیت رنگ آمیزی دارد و میتوان با استفاده از مواد رنگی آنها را رنگ آمیزی کرد، هر چند بلوک های دیوارهای گچی پیش ساخته و دارای رنگ ها و طرح های مختلف ساخته و تولید میشوند.

کاربرد دیوار گچی پیش ساخته

دیوار پیش ساخته بر خلاف تایل گچی که برای زیباسازی روی دیوار به کار گرفته میشود، برای ساخت دیوارهای غیر باربر در ساختمان استفاده میشود، از این دیوارهای باربر برای جدا کردن دو اتاق و ساخت دیوار کاذب استفاده میشود.
مهمترین کاربردهای دیوار گچی پیش ساخته به شرح زیر است.

  • ساخت دیوارها و تیغه های غیر باربر
  • محافط ستون ها
  • چاه مربوط به تاسیسات
  • پوشش مستقل دیوار

نحوه نصب دیوار گچی پیش ساخته

برای نصب کردن دیوار گچی باید در ابتدا محل نصب را کاملا خط کشی کرده و با استفاده از ملات شمشه گیری گیری کرد تا تراز شود و اماده نصب کردن پانل های گچی پیش ساخته شود.

برای نصب کردن لازم است که پنل ها به صورت منطبق باشند به این منظور ممکن است لازم باشد برخی از آنها را با استفاده از اره چوب بری یا سنگ برش برید.

سپس پنل های گچی را روی هم قرار دهید و با استفاده از چسب مخصوص آنها را به هم متصل نمایید. تا به شکل دیوار تبدیل شود.