درجه بندی استحکام پیچ ها

اندازه گیری درجه استحکام پیچ ها

 

پیچ هم مانند سایر ابزار ها دارای استجکام های مختلفی است و بر اساس استحکام کششی ای که دارد دارای درجه بندی های مختلفی است که به آن استحکام متریک گفته میشود، این میزان را با استفاده از یک عدد که بر اساس مگاپاسگال مشخص میشود نشان داده میشود.

عددی که استحکام کششی پیچ را مشخص میکند به صورت یک عدد اعشاری است که رقم پیش از اعشار آن، استحکام کششی را نشان میدهد و عدد اعشار آن نشانگر حداقل استحکام تسلیم را نشان میدهند.

مثلا اگر یک پیچ دارای کلاس 4.6 باشد، عدد اول آن یعنی 4 نشانگر استحکام کششی آن است که بر حسب مگاپاسکال است و عدد بعد از اعشار آن هم یعنی عدد 6 حداقل استحکام تسلیک کششی را نشان میدهد ، یعنی یک پیچ با این مشخصات دارای استحکام 400*6/10=240 Mpa است.

استحکام تسلیم چیست؟

استحکام تسلیم در واقع درصدی از استحکام کششی است که با ظرب کردن عدد قبل و بعد اعشار میزان آن مشخص میشود.

گرید پیچ ها دارای هر استحکامی که باشند، روی سرپیچ آنها درج میشود، و باید به صورت خوانا نمایش داده شود.
البته مواردی مانند قطر پیچ ها و.. هم روی پیچ ها درج میشود.

ولی در پیچ هایی که داری قطر کمتر از 5 میلیمتر باشند، نیازی نیست که گرید را روی آنها درج کرد و تنها استاندارد را روی آنها درج میکند. استاندارد ایزو 10,898 هم نوعی از گرید های مکانیکی است.

درجه بندی استحکام مهره

مهره ها هم مانند پیچ ها دارای درجه استحکام هستند و یکی از دلایل اهمیت دانستن درجه استحکام پیچ ها دانستن مقدار گشتاوری است که برای سفت شدن آنها لازم است، انواع مهره ها را میتوان با 9 درجه گرید بندی کرد که شامل گرید های 12،10،9،8،6،5،4،05،04. هستند.

در وبسایت سازه کاران میتوانید انواع گرید های پیچ سازه و پیچ پانل را مشاهده نمایید و اقدام به خرید آنها کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های موجود در سایت تماس بگیرید.