1400,02,26

فروش براکت کناف

  براکت کناف   در اجرای سقف کاذب کناف از مصالحی مانند: پانل، رانر، کلیپس، براکت، استاد، پیچ، میخ و […]

1399,08,12

براکت

براکت براکت کناف (کربالت کناف یا ساپورت کناف) یک قطعه یا فلزی است که برای نصب و تثبیت سیستم کناف […]