1401,09,20

میخ و چاشنی تفنگ میخکوب

میخ و چاشنی تفنگ میخکوب برای انجام اتصالات مختلف با تفنگ های میخکوبی مورد استفاده قرار می گیرند. این محصولات […]