1400,06,08

مجری کناف تهران

          مجری کناف  دیوار کناف ساخته شده از ترکیب فلز و همچنین صفحات روکش دار گچی […]

1400,04,21

نصاب کناف

      اجرای سقف کناف از لحاظ میزان تخصص، سقف کناف نیاز به نیروهایی با تخصص بیشتر دارد و […]