1399,06,31

میخ و چاشنی 3.2 بتن

فروش میخ و چاشنی برای متصل کردن قطعات به سطوح بتی از میخ و چاشنی استفاده میشود، میخ چاشنی با استفاده از تفنگ […]