1399,12,20

میخ و چاشنی بتن

میخ و چاشنی بتن اس اس بی (SSB) اتصال قطعات به منظور تفنگ های میخکوب ، و از انواع میـــخ […]