1400,05,26

مجری کناف

        اجرای کناف   می دانیم که اگر کار را به افرادی که در این زمینه تخصص […]

1400,04,21

نصاب کناف

      اجرای سقف کناف از لحاظ میزان تخصص، سقف کناف نیاز به نیروهایی با تخصص بیشتر دارد و […]