1399,08,12

براکت

براکت براکت کناف (کربالت کناف یا ساپورت کناف) یک قطعه یا فلزی است که برای نصب و تثبیت سیستم کناف […]