1399,01,06

درای وال چیست؟

درای وال   درای وال یا دیوار خشک به سیستم ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله گفته میشود. که […]