1402,02,07

انواع سایز چاشنی میخکوب

تفنگ به واسطه انواع سایز چاشنی میخکوب، میخ را به سطوح مختلف شلیک می کند، چاشنی ها در انواع مختلفی […]