1398,12,17

سقف کاذب گریلیوم

اجرا سقف کاذب گریلیوم سقف کاذب گریلیوم یک نوع سقف باز است که در آن نمای سطح بصورت حفره های […]