بست اتصالht90

دسته:

توضیحات

اتصال اویزHt90
جنس فلزی
مناسب اتصال به اویز سقفی
کاربردی در صورت فاصله زیاد بین سقف یا دیوار کاذب با سقف یا دیوار اصلی
قیمت هر عدد 400/1 تومان