بازسازی و نوسازی

 

 

 

بازسازی و نوسازی

 

اجرای نوسازی ساختمان

 

زمینی که می خواهیم در آن ساختمانی بسازیم باید قبلاً مورد شناسایی و بررسی کامل قرار گرفته باشد و از

خصوصیات،قابلیت ها و نکات ضعف ان آگاه باشیم.موضوع شناسائی زمین حتی قبل از طرح نقشه باید مورد

توجه قرار گیرد.طراحی که مسئولیت طرح پروژه ای را به عهده دارد.باید از وضع توپوگرافی و عوارض طبیعی و

مصنوعی موجود در زمین و هم چنین موقعیت محلی آن از نظر وضعیت آب و هوا و نوع مصالح وضعیت فرهنگی

– اقتصادی منطقه و نوع ساختمانهای مجاور اطلاع داشته و آنها را مد نظر قرار دهد.

اطلاع از وضعیت خاک و زمینی که قرار است سازه ای بر روی آن بان شود از عوامل اساسی طرح پی و محاسبه

آن است.صرفه جویی مختصر،نسبت به کل مخارج پروژه،در عدم شناسایی و وضعیت و خصوصیات زمین

ممکن است باعث شود که پس از اجرای پروژه هیچ راهی جز تخریب آن وجود نداشته باشد.و از این بابت

خسارات هنگفتی را باعث شود.

انواع بازسازی ساختمان های مسکونی

در این نوشته سعی می کنیم شما را با انواع بازسازی هایی که در یک ساختمان مسکونی ممکن است انجام بشود

را برای شما معرفی کنیم و در مورد هر کدام از بازسازی ها مطالبی را عرض نماییم.

بازسازی ساختمان را از نظر سطح مورد باز سازی می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

۱- بازسازی کامل ساختمان:

در این نوع بازسازی ساختار کلی آپارتمان تغییر می کند و با در نظر گرفتن دیوار های حمال و غیرقابل انتقال کلیه دیوار ها

و زیرساخت های داخلی را تخریب کرده و در اصطلاح ساختمان را لخت می کنند و بعد از روی نقشه از پیش تهیه شده

شروع به ساخت می کنند این نوع بازسازی ساختمان را باز سازی کلی ساختمان می گویند.

۲- بازسازی جزئی ساختمان:

در این نوع از بازسازی ساختمان هدف یک قسمت از آپارتمان می باشد. به عنوان مثال فقط می خواهیم حمام و سرویس های

بهداشتی را بازسازی و یا مرمت نماییم و یا قصد بازسازی کامل آشپزخانه را داریم که در این صورت فضای مورد نظر

را خالی کرده و طبق نقشه المان های جدید را در آن میسازیم و اجرا می نماییم.

از احداث ساختمان در مناطق زیر پرهیز شود:

● در نزدیکی و روی گسل ها
● در زمین های سست و خاک های رسی و نخاله های ساختمانی
● در لبه ی شیب ها یا پرتگاه ها
● در زمین هایی با شیب تند و ناپایدار

استفاده از متریال روشن به وضوح و خوانا بودن فضاها تاثیر بسزایی دارد
ما در طراحی های خود سلیقه و نیازهای مالکین محترم را دراولویت قرار میدهیم.

مشاوره بازسازی ساختمان( ویلایی،مسکونی،اداری) زیر نظر مهندسین مجرب به همراه کارامد ترین کارکنان
لوکس ترین و زیباترین خانه هارا،از ما بخواهید